Αμερικανικός Τύπος: Κίνα, Ρωσία και Ιράν ενώνονται συστηματικά ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες


В мире начал постепенно складываться своеобразный альянс, направленный против США. Россия, Китай и Иран планомерно объединяются для противостояния Вашингтону, пишет агентство Bloomberg.


Издание отмечает, что между Москвой, Пекином и Тегераном налажено стратегическое партнерство, которое ещё больше укрепится до конца этого года. Связи стран растут и появляются общие интересы. В настоящее время Иран даже помогает России, предоставляя ей военную поддержку, пока она проводит спецоперацию на Украине.

Эксперты американской прессы считают, что сейчас США не грозит столкновение с мощным альянсом враждебных государств, но в перспективе это возможно. Враждебность Ирана, РФ и КНР по отношению к Вашингтону подталкивает их к объединению усилий и согласованности дальнейших действий.

Для американцев военные союзы являются золотым стандартом международного сотрудничества. Это неудивительно, учитывая, что у Вашингтона есть десятки союзников по всей планете. Эти отношения играют жизненно важную роль в стратегии США...

- αναφέρει το δημοσίευμα.

Издание уточнило, что альянсы США в основном являются взаимными оборонными обязательствами, закрепленными в письменных соглашениях. Эти альянсы направлены в том числе и на сдерживание РФ, КНР и Ирана.

Связи между Ираном, Китаем и Россией не впечатляют по сравнению с этим. Они не брали на себя официальных публичных обязательств по защите друг друга. Их общение часто наполнено недоверием

συνόψισε τα μέσα ενημέρωσης.
  • Φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: http://kremlin.ru/
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.