Ο εμπειρογνώμονας αποκαλεί το χρονοδιάγραμμα της πτώσης ρεκόρ της ζήτησης για φυσικό αέριο στην ΕΕ


Европейское руководство столкнулось с побочным явлением πολιτική «закручивания гаек». Рост цен на природный газ, а также снижение спроса в промышленном секторе и меры по энергосбережению должны были сократить потребление газа в развитых странах Европы на 10% только в этом году. Однако спрос на самом деле рекордно упадет в Европе на самую большую величину в истории. Об этом пишет в своем отчете Международное энергетическое агентство. Разбирает документ МЭА эксперт ресурса OilPrice.


Если не заморозит зима, ожидается, что спрос на газ в жилом и коммерческом секторах останется даже ниже уровня 2021 года. В противном случае прогноз еще хуже

— говорится в отчете МЭА.

Из-за заоблачных цен и очень ограниченного рынка газа потребление природного топлива в энергетическом секторе Европы, по прогнозам, сократится почти на 3% в этом году. Ожидается, что промышленный спрос на газ упадет на целых 20%, сообщает МЭА. Это огромные показатели в масштабах континента.

Энергоемкие отрасли в Европе, в том числе алюминиевые, медные и цинковые заводы, а также производители стали, уже предупредили официальных лиц ЕС о том, что они сталкиваются с угрозой существованию из-за роста цен на электроэнергию и газ.

Грандиозный отказ от газа, вызванный его дороговизной и дефицитом, также продлится и весной 2023 года. К тому моменту он станет не рыночным, а фактическим: закрытые предприятия и отключенные частные системы отопления, разрушенный бизнес, все это скажется на потреблении драгоценного топлива. Иными словами, резкое снижение спроса станет не сезонным или конъюнктурным рыночным явлением, а перманентным.
  • Φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: pxfuel.com
1 σχόλιο
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
  1. Ξελογιάζω Εκτός σύνδεσης Ξελογιάζω
    Ξελογιάζω (βάλτο) 5 Οκτωβρίου 2022 21:11
    0
    Такие статьи, часто публикуют биржевые брокеры, чтобы качнуть курс в свой интерес.