Το Πακιστάν έχει γίνει άλλο ένα θύμα της ευρωπαϊκής πολιτικής κυρώσεων


Европа давно не является метрополией и не имеет колоний по всему миру. Однако ее воздействие по-прежнему губительно для других государств. Все самое лучшее достается бывшему мировому гегемону, что заставляет страдать развивающиеся страны во всем мире. Особенно эти процессы обострились во время глобального энергетического кризиса.


Так, у Пакистана, новой жертвы «πολιτική» Европы, не осталось другого выбора, кроме как ограничить поставки населению природного газа этой зимой. При этом топливо будет подаваться три раза в день по ограниченному графику для приготовления пищи в домохозяйствах. Все это происходит на фоне острой нехватки сырья и валютного кризиса в пятой по численности населения стране мира. Об этом сообщил представитель министерства нефти республики.

Пафосная, пропитанная русофобией «борьба» Европы с Россией и ее ресурсами, приведшая к запредельному росту цен на все виды энергоносителей (даже запрещенный уголь), фактически изъяла СПГ из свободного оборота, сделав его привилегией богатых стран. Пакистан и другие развивающиеся страны в эту когорту «избранных» не входят, естественно. Поэтому Европа продолжает грабить другие страны, оставляя их на замерзание зимой, чванливо демонстрируя на весь мир рекорды заполнения своих резервуаров.

В итоге пакистанские домохозяйства будут иметь газ в течение двух часов утром, одного часа днем и двух часов вечером, поясняет министр Мухаммад Махмуд. Для обогрева топлива в стране нет, предоставить его жителям нет возможности. Естественно, что энергетический кризис в Пакистане в этом году усугубился, и теперь, по словам официальных лиц, поставки природного газа для домашних хозяйств будут очень ограничены, как, впрочем, и для других секторов η οικονομία. Меры правительством принимаются, но прогноз неутешительный – ситуация, вероятнее всего, ухудшится.
  • Φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: pixabay.com
1 σχόλιο
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
  1. shvn Εκτός σύνδεσης shvn
    shvn (Βιάτσεσλαβ) 13 Νοεμβρίου 2022 00:01 π.μ
    +2
    Διαβάστε και κλάψτε…
    У нас больше, чем пол-страны живет без газа и ничего, привыкли. А как же раньше пакистанцы жили?