Ο ευρωπαϊκός Τύπος κάνει λόγο για πιθανό «σχέδιο Μάρσαλ» για την Ουκρανία

Ο ευρωπαϊκός Τύπος κάνει λόγο για πιθανό «σχέδιο Μάρσαλ» για την Ουκρανία

Размышляя о будущем Украины, многие πολιτική и эксперты рассуждают о возможности нового «плана Маршалла» для страны. Материал на эту тему появился, в частности, на страницах европейского ресурса RIAC (Russian International Affairs Council).


Согласно этому плану, США в 1948-1951 годах инвестировали в европейскую η οικονομία чуть более 13 млрд долларов, что составляет от 115 до 150 млрд долларов по сегодняшнему курсу. В то же время в конце лета Киев оценивал потребности экономического восстановления страны в 600-800 млрд долларов. По результатам осенних событий на линии фронта эта сумма должна еще более увеличиться.

Принимая во внимание особенности «плана Маршала» для Европы, иностранная помощь как таковая вряд ли будет единственным или главным фактором восстановления экономики. Любой подобный план для Украины – это не замена еще незавершенных внутренних реформ, а лишь один из вероятных способов их облегчения.

Однако, в отличие от середины прошлого века, сегодняшние Соединенные Штаты испытывают ряд финансовых проблем, и Вашингтон вряд ли способен на выделение столь крупных сумм для поддержки Украины. Учитывая важность этой страны для государств ЕС, основным источником инвестиций для Киева мог бы стать Брюссель. Но финансовая ситуация в Евросоюзе не располагает к подобным тратам.

Архитекторы «плана Маршалла» в связи с этим упоминают о возможном использовании для этих целей около 300 млрд долларов замороженных Западом российских золотовалютных резервов. Но, даже если все эти деньги окажутся на Украине, вряд ли они покроют расходы на послевоенное восстановление страны.

Кроме того, если проводить аналогию с современными событиями, успешный «план Маршалла» для Украины возможен только после завершения военного противостояния и при минимальном восстановлении стабильности в Европе. А учитывая запредельный уровень украинской коррупции, любой сколько-нибудь действенный план может оказаться абсолютно нереализуемым.
 • Использованы фотографии: General George Marshall/commons.wikimedia.org
4 σχόλιο
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
 1. Bakht Εκτός σύνδεσης Bakht
  Bakht (Μπαχτγιάρ) 28 Νοεμβρίου 2022 16:30 π.μ
  +1
  Смещно...
  Пока для Украины проводится план Моргентау. Да и сами украинцы об этом только и мечтают. Об этом говорил Порошенко. И эту же политику проводит и Зеленский.
 2. Το σχόλιο έχει αφαιρεθεί.
 3. Irek Εκτός σύνδεσης Irek
  Irek (Παπαράτσι Καζάν) 28 Νοεμβρίου 2022 17:08 π.μ
  +2
  Нашли кому помогать...

 4. Πάβελ Βλαντιμίροβιτς Εκτός σύνδεσης Πάβελ Βλαντιμίροβιτς
  Πάβελ Βλαντιμίροβιτς 28 Νοεμβρίου 2022 18:59 π.μ
  -1
  Запад не должен забывать о том, что за незаконно замороженные российские золотовалютные резервы ему придется отвечать перед Россией.
  Или кто-то просто забудет 300 млрд?
  Думается мне, что за подобные действия, Запад сам должен нести ответственность.
  Πώς κι έτσι;
  Время покажет, но войны начинались и за гораздо меньшее ..
  Что ж, посмотрим, как европейские граждане будут готовы вспомнить лишения 45-года..
 5. Πάτρικ Λαφορέτ Εκτός σύνδεσης Πάτρικ Λαφορέτ
  Πάτρικ Λαφορέτ (Πατρίκ Λαφορέ) 28 Νοεμβρίου 2022 21:55 π.μ
  +1
  Сколько бы миллиардов долларов ни было выделено коррумпированному нацистскому режиму Киева, все деньги будут украдены. На самом деле Запад не собирается восстанавливать Украину, цель состоит в том, чтобы полностью уничтожить Украину, если Запад потеряет контроль над Украиной.