Μια άτυπη μορφή επένδυσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο γνωρίζει παγκόσμια άνοδο


По мере того как банки отказываются от финансирования нефтегазовых операций, а другие традиционные источники (инвестиции в акционерный капитал или кредитование на основе резервов) иссякают под действием кризиса и энергоперехода, частные производители нефти и газа по всему миру ищут альтернативные источники инвестирования на быстро развивающемся рынке. Выход был найден в нетипичной форме вложений в отрасль. Эта схема переживает настоящий всплеск и выгодна как трейдерам, так и производителям. Об этом пишет ресурс OilPrice.


Как отмечает сетевое аналитическое агентство, основной способ – это заключение договора секьюритизации, при котором производитель нефти или газа выпускает облигации в рамках сделки, обеспечивая ее активами. Другими словами, производители, занимающиеся разведкой и добычей, используют денежные средства от добычи сырья в качестве обеспечения векселей, размещенных у инвесторов.

Этот метод стал очень популярным и позволил выжить отрасли в эпоху волатильности спроса и предложения, колебания рынков. Многие частные производители нефти и газа старались диверсифицировать свои источники финансирования и с помощью секьюритизации получили управляемый инструмент процветания в эпоху нестабильности.

Популярность такого нетипичного рода инвестирования обязана тому доказанному факту, что подобный подход позволял получать оживляющие отрасль финансовые вливания даже во время пандемии Covid, когда почти все рынки постигла стагнация. Сейчас отрасль также переживает упадок из-за опасения инвесторов относительно зеленых инициатив правительства по всему миру, отчего единственным способом получения живительных вливаний остается секьюритизация.
  • Φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: pixabay.com
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.