Οι χώρες της ΕΕ έχουν δαπανήσει τους προϋπολογισμούς τους για την ενεργειακή αυτάρκεια σε υψηλό επίπεδο


В осенний период заканчивающегося года страны ЕС накопили энергоресурсов немногим более, чем обычно, но достигли этого за счет покупки чрезвычайно подорожавшего сырья. Сейчас, в разгар отопительного сезона и когда теплая погода дала передышку, можно подбить итог всех рекордов и сомнительных достижений Брюсселя по обеспечению энергетической безопасности континента в прямом смысле любой ценой.


Становится очевидно, что даже для обеспечения прежних объемов потребления и накопления запасов, οικονομίες стран ЕС пришлось рекордно потратиться и израсходовать огромную часть доходов на обеспечение сырьем. Страны ЕС, особенно его крупнейшая экономика, Германия, катастрофически пострадали от роста цен на нефть и газ.

Появилась информация, что общие затраты на обеспечение энергоресурсами в ЕС выросли примерно до 1,06 триллиона долларов, что составляет 6% от ВВП стран Евросоюза в 2022 году. Очевидно, что эти затраты не окончательные, поскольку первая половина сезона накопления запасов прошла под знаком закачки российского дешевого газа в ПХГ.

Что произойдет при попытке восполнить запасы весной и летом следующего года без участия сырья из РФ предсказать никто не берется. Очень вероятно, что к тому времени, когда глобальный энергетический кризис закончится, ЕС будет полностью истощен в финансовом и экономическом плане.

Долгосрочные экономические издержки стран ЕС связаны с их безрассудством в отношении запрета экспорта перевозимой по морю российской нефти с 5 декабря, за которым следует запрет на поставки российских нефтепродуктов с 5 февраля. Они будут нарастать вплоть до наступления катастрофы.
  • Φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: pxhere.com
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.