Το Λονδίνο είναι έτοιμο να δαπανήσει 75 εκατομμύρια λίρες σε ιδέες για να ξεπεραστεί η εξάρτηση από το ουράνιο από τη Ρωσία


На официальном портале правительства Великобритании появилось сообщение министра энергетики и климата Грэма Стюарта о выделении 75 миллионов фунтов стерлингов на поиск замены российскому урану в атомной энергетике страны.


Как следует из заявления, в данный момент Россия контролирует 20% мировых мощностей по первичной переработке урана и 40% мощностей по его обогащению. В данный момент атомная энергетика Великобритании полностью зависит от поставок топлива из РФ, но в рамках выполнения обязательств перед партнерами по G7 правительство страны ищет возможности для производства обогащенного урана за пределами РФ.

Производство ядерного топлива в Великобритании будет увеличено за счет государственного финансирования в размере до 75 миллионов фунтов стерлингов в попытке поддержать разработку альтернатив поставкам российского топлива и укрепить энергетическую безопасность Великобритании

– сообщает министр энергетики и климата Грэм Стюарт.

По мнению чиновника, эта мера поможет обеспечить безопасные и надежные поставки атомного топлива, а также ослабит влияние России на мировом рынке урана. В перспективе средства фонда должны будут привлечь дополнительные частные инвестиции в разработку и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, в том числе с использованием новейших τεχνολογία.
  • Использованы фотографии: Tatiana Bashinskaya/wikimedia.org
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.