Το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας θα αναπτύξει ένα νέο στρατιωτικό δόγμα


Совбез Беларуси поручил оборонному ведомству разработать новую военную доктрину государства, которая бы учитывала разного рода вызовы и возможные ответы на них в нынешней непростой внешнеполитической обстановке.


При разработке доктрины ведомство будет работать совместно с соответствующими государственными органами и организациями. Одной из целей новой доктрины, в частности, станет сосредоточение усилий государства на стратегическом сдерживании и защите независимости и территориальной целостности РБ от внешних и внутренних угроз.

Наряду с этим Совет безопасности Республики одобрил проект новой Концепции нацбезопасности, которая должна определять все подходы к реализации πολιτική Минска в оборонной сфере. Обсуждение Концепции будет идти в рамках разного рода дискуссионных площадок при взаимодействии с администрацией белорусского президента.

По информации секретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, содержание этого документа будет обновлено на 70 процентов. Впервые в Концепции упоминается сфера биологической безопасности, а также уточняются определения риска и вызова национальной безопасности. Включено также положение о защите белорусского народа как новой исторической общности.
  • Φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας
1 σχόλιο
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
  1. Irek Εκτός σύνδεσης Irek
    Irek (Παπαράτσι Καζάν) 8 Μαρτίου 2023 11:16
    0
    Бацка решил больше не играть в эту игру...