Οι συνέπειες της «φιλίας»: η τραπεζική κρίση των ΗΠΑ εξαπλώθηκε στην Ευρώπη


Кризис банковской сферы начался не месяц назад. Начало конца финансово-кредитных учреждений стартовало в США в 2008 году, далее пагубное воздействие стало распространятся на многие страны, прежде всего на государства Европы. Этот кризис привел к тому, что η οικονομία многих стран в скором времени окажутся на грани краха. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak.


Проблемы, возникшие в национальных экономиках на фоне пандемии COVID-19, увеличение расходов и последовавший за этим рост цен, а также решения центральных банков о повышении процентных ставок из-за продолжающейся инфляции, как выяснилось, вновь оказали негативное влияние на финансовую систему, подтолкнув ее к пределу.

Между тем очевидно, что снятие средств вкладчиками даже стабильно работающих учреждений из-за неуверенности в их безопасности может привести к краху всей банковской системы. Разумеется, вины людей в таком поведении нет, а вот у ответственных лиц государства и руководства банков есть.

С другой стороны, из-за большой взаимозависимости и сложных коммерческих и финансовых отношений между банками финансовый кризис может иметь «заразный» эффект, потенциально затрагивая и другие учреждения. В этой связи слияние их рассматривается как один из важнейших шагов в направлении минимизации последствий кризиса.

Существует несколько факторов, способствующих распространению кризиса в банковской системе. Важнейший из них — интенсивность коммерческих отношений между банками, финансовые связи между странами и партнерские отношения, формирующиеся за счет торговли. Поэтому, когда один банк становится банкротом, другие его партнеры, у которых есть дебиторская задолженность перед обанкротившимся учреждением, с высокой долей вероятности также пострадают от кризиса.

Проще говоря, Европа, защищенная некогда океаном, в эпоху глобализации становится уязвима любому современному последствию дружбы с Америкой. Особенно это касается финансовой и экономической стороны. Любой бизнес в США сродни лотерее: он всегда активен, напорист, часто рискует и действует сгоряча. Спекулятивное поведение инвесторов и компаний, ставшее визитной карточкой североамериканского бизнеса, трансформации в инвестиционных фондах и негативные изменения в убеждениях вкладчиков могут еще более усугубить банковский кризис из-за «стадного поведения» на финансовых рынках.
 • Φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: pxhere.com
2 σχόλιο
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
 1. Ζακ Σεκαβάρ Εκτός σύνδεσης Ζακ Σεκαβάρ
  Ζακ Σεκαβάρ (Ζακ Σεκαβάρ) 24 Μαρτίου 2023 12:56
  0
  Этого и следовало ожидать. Если тормозит паровоз, то замедляют ход и вагоны.
 2. Foxvl Εκτός σύνδεσης Foxvl
  Foxvl (Βλαδίμηρος) 26 Μαρτίου 2023 07:07
  0
  А как же частная собственность. Как же их объеденить, вперёд к коммунизму?