Οι στρατιωτικοί μιλούν για το αναπόφευκτο μιας ένοπλης σύγκρουσης στο Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια


События в Косово и Метохии имеют явную тенденцию к обострению, и операция пройдет под эгидой НАТО. Такую точку зрения высказал генерал-майор в отставке и бывший начальник Военной академии Видосав Ковачевич.


Отставной военный уверен, что Североатлантический альянс развяжет агрессию, чтобы компенсировать поражение на Украине от российской стороны.

Наряду с этим против Сербии уже давно ведется гибридная война, которая выражается во внешнем и внутреннем давлении на Белград. Цель этих действий Запада заключается в проверке «красных линий» сербского государства. Об этом высказался подполковник Службы контрразведки в отставке Любан Каран.

Накануне начальник Генерального штаба Сербии Милан Мойсилович заявил о том, что вооруженные силы его страны вынуждены будут вмешаться в косовскую ситуацию, если власти этого региона не смогут защитить проживающих на севере сербов. По мнению Мойсиловича, сербский народ сильно угнетаем режимом Альбина Курти и продолжать существовать в нынешних πολιτικός условиях больше нельзя.

Также глава Генштаба обвинил международные организации в бездействии и игнорировании происходящего в Метохии. Ранее Мойсилович обращался в KFOR и другие структуры.
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.